sisustuskoulu harmonia
Yksilöllistä koulutusta pienryhmässä
sisustuskoulu harmonia
Yksilöllistä koulutusta pienryhmässä
sisustuskoulu harmonia
Yksilöllistä koulutusta pienryhmässä
Previous slide
Next slide

10 syytä valita sisustuskoulu Harmonia

Yksilöllinen koulutusmuoto – paras tapa oppia.

Sisustuskoulu Harmonia tarjoaa muusta koulutustarjonnasta erottuvan, yksilöllisemmän ja tehokkaamman tavan opiskella sisustussuunnittelua.

Sisustuskoulu Harmonian järjestämä Sisustustussuunnittelijan pienryhmäkoulutus on tehokkain ammattiin valmistava koulutusmuoto – se mahdollistaa opiskelun sisustussuunnittelijaksi 11 kuukaudessa.

HARMONIA Designin kehittämä pienryhmäkoulutus on yksilöllisin ja käytännönläheisin tapa opiskella sisustussuunnittelijaksi – Sisustuskoulu Harmonia on ainoa sisustuskoulu Suomessa, jossa opiskelu järjestään pienryhmässä, jossa on vain 14 opiskelijaa.

pienryhmäopiskelu sopii kaikille.

Pienryhmässä opiskelu on tehokkaampaa ja oppiminen syvällisempää – pienessä ryhmässä opettajalla riittää aikaa ja huomiota jokaiselle ja kaikki opiskelijat saavat yksilöllistä ohjausta ja henkilökohtaista opetusta.

Harmonia Sisustuskoulun yksilöllinen Sisustussuunnittelijan koulutus sopii kaikille sisustamisesta kiinnostuneille. Aiempia opintoja tai kokemusta ei vaadita, sillä pienryhmässä jokaisen tarpeet pystytään ottamaan huomioon yksilöllisesti. Tärkeintä on innostus sisustamiseen sekä rohkeus lähteä toteuttamaan omia unelmia!

Lämminhenkinen ilmapiiri – opiskelijat ympäri Suomen.

Pienryhmässä järjestetyssä Sisustussuunnittelijan koulutuksessa opiskelijat tutustuvat nopeasti toisiinsa – tutussa ryhmässä on hyvä ja helppo olla ja ilmapiiristä syntyy lämminhenkinen. Pienessä ryhmässä myös kaikki kouluttajat tulevat nopeasti tutuiksi ja on keskustelu on helppoa.

Jokaisella vuosikurssilla on opiskelijoita läheltä ja kaukaa. Sisustuskoulu Harmonian pienryhmässä järjestettävään yksilölliseen ja tehokkaaseen Sisustussuunnittelijan koulutukseen hakeudutaan ympäri Suomen. Vaikka opiskelijat tulevat erilaisista taustoista, ovat eri ikäisiä ja kotoisin eri puolilta Suomea, ilmapiiristä on muodostunut mukava ja rento.

laajin oppimäärä - 60 opinto-osaa.

Sisustuskoulu Harmonian Sisustussuunnittelijan koulutuksen koulutussisältö on koulutustarjonnan laajin. Sisustussuunnittelijan koulutus sisältää 60 opinto-osaa, joiden aikana käydään läpi sisustussuunnittelun kaikki aihepiirit intensiivisinä kokonaisuuksina – pieryhmäkoulutuksessa jokaisen aihepiirin taitoja pystytään harjoittelemaan tehokkaasti myös käytännössä. 

Sisustussuunnittelua ei voi oppia vain kuuntelemalla – ammattitaidon saavuttaminen vaatii paljon konkreettista käytännönharjoittelua. Tehokas käytännönharjoittelu on mahdollista ainoastaan pienryhmässä, jossa harjoittelu toteutetaan yksilöllisesti ja henkilökohtaisessa ohjauksessa. Pienessä ryhmässä myös harjoitusten läpikäynti on tehokasta ja nopeaa.

Ammattimaiset työtilat visuaaliseen työskentelyyn.

Tehokas käytännönharjoittelu vaatii ammattimaiseen suunnittelutyöhön soveltuvan työskentelytilan, Harmonia Sisustuskoulussa Sisustussuunnittelijan koulutus järjestetään suunnittelutoimisto Harmonia Design Oy:n viihtyisissä toimitiloissa (90 m2), jotka tarjovat aidon ja inspiroivan koulutusympäristön.

Ammattimaisissa tiloissa sisustussuunnittelijaksi opiskelevat voivat harjoitella kaikkia sisustussuunnittelijan työn edellyttämiä käytännöntaitoja perusteellisesti ja monipuolisesti – oppiminen itse tekemällä ja kokemalla on konkreettista ja tehokasta. Suunnittelutoimiston tilat ovat kokonaan opiskelijoiden käytössä kaikkina lähipäivinä.

HARMONIA-workshopiessa opiskelijat voivat hyödyntää sisustussuunnittelutoimiston materiaalistudiota (20m2) ja sen kattavaa valikoimaa, joka on vapaasti opiskelijoiden käytettävissä koko opiskelun ajan. Kattava materiaalivalikoima, visuaaliseen työskentelyyn suunniteltu valaistus ja monipuoliset mahdollisuudet käytännönharjoittelulleluovat ihanteelliset puitteet oppimiselle.

Meillä saat henkilökohtaista opetusta.

Sisustuskoulu Harmonia on ainoa Sisustusalan koulutuksen opiskelupaikka, jo opiskelijat saavat henkilökohtaista opetusta – henkilökohtainen opetus on mahdollista järjestää ainoastaan pienryhmässä, jossa opettaja pystyy ohjaamaan jokaista opiskelijaa yksilöllisesti. 

Sisustuskoulu Harmoniassa opiskelu tapahtuu korkeasti koulutetun sisustusarkkitehdin johdolla, joka tuntee jokaisen opiskelijan henkilökohtaisesti.  Opiskelijat kuvailet omaa opettajaansa, Sonja Hukkasta, lämminhenkiseksi ja kannustavaksi opettajaksi, jonka henkilökohtainen ohjaus ja kannustus toimivat opiskelun tukena koko koulutuksen ajan.

Luotettava, turvallinen ja kannustava.

Oman panoksensa opetukseen antavat myös sisustusalan eri osa-alueiden asiantuntijat, jotka täydentävät Sisustussuunnittelijan koulutuksen koulutussisältöä omalla ammattitaidollaan ja erityisosaamisellaan yrityksissä järjestetyissä koulutuksissa – pienryhmässä tutustut heihin kaikkiin henkilökohtaisesti ja saat tueksi osaavan 20 hengen ammattilaisverkoston, joka toimii yhteistyössä kanssasi myös valmistumisesi jälkeen.

Kaikki Harmonia Sisustuskoulun opettajat ovat oman alansa ammattilaisia. Harmonia Sisustuskoulussa kaikilta sisustusalan kouluttajilta edellytetään ammatillista pätevyyttä ja vähintään 10 vuoden päätoimista työkokemusta sisustusalalta. Kouluttajien kokemus ja ammattitaito takaavat opetuksen korkean tason.

Opiskele sisustussuunnittelijaksi - oman työn ohessa.

Harmonia Sisustuskoulussa voit opiskella sisustussuunnittelijaksi oman työsi ohessa – olitpa mistä päin Suomea tahansa. Harmonia Sisustuskoulussa Sisustussuunnittelijan koulutuksen koulutussisältö ja aikataulu on suunniteltu niin, että koulutukseen voivat osallistua myös kauempana asuvat.

Pienryhmän lähiopetus järjestään viikonloppuisin intensiivisinä 2–3 päivän kokonaisuuksina noin kerran kuukaudessa. Raskasta iltaopetusta ei ole lainkaan, vaan kaikki lähipäivät ovat kokonaisia päiviä – selkeä opiskelurytmi on helppo sovittaa omaan aikatauluun.

 Harmonia Sisustuskoulusta saat kaikki suunnittelutyössä tarvittavat käytännöntaidot sekä ammatillisen tietämyksen ja osaamisen sisustussuunnittelijan työhön.

sisustamisesta uusi ammatti.

Harmonia Sisustuskoulun järjestämä Sisustussuunnittelijan pienryhmäkoulutus on ammattiin valmistavaa koulutusta, joka antaa ammatilliset valmiudet toimia sisustussuunnittelijana – tehokas pienryhmäkoulutus tarjoaa parhaat mahdollisuudet työllistyä sisustusalalle.

Harmonia Sisustuskoulusta valmistuneet ovat löytäneet oman paikkansa sisustusalalta – moni on vaihtanut kokonaan ammattia valmistumisensa jälkeen ja siirtynyt työskentelemään sisustuksen pariin. 

Sisustusalalla työskenteleviä Harmonia Sisustuskoulusta valmistuneita opiskelijoista tapaat, kun vierailemme sisustusalan yrityksissä – monet heistä ovat työskennelleet sisustusalalla jo pitkään mm. sisustussuunnittelijoina, stailaajina, keittiösuunnittelijoina, sisustusmyyjinä, sisustusneuvojina ja monissa muissa tehtävissä sisustusalan eri yrityksissä ympäri Suomea. Harmonia Sisustuskoulun Sisustussuunnittelijan pienryhmäkoulutuksen suorittaneiden työllistymisaste on alalle siirtyvien korkein.

Olemme Suomen suosituin sisustuskoulu.

Sisustuskoulu Harmonia on vakiinnuttanut paikkansa ammattiin tähtäävän ja käytännönläheisen sisustussuunnittelun koulutuksen järjestäjänä. HARMONIA Designin kehittämän, sisustussuunnittelun pienryhmäopiskelun, suosio kasvaa vuosi vuodelta  – yksilölliseen sisustussuunnittelijan koulutukseen hakeutuvia on yhä enemmän ja opiskelupaikat pienryhmissä täyttyvät nopeasti.

Sisustuskoulu Harmoniasta valmistuneet opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä koulutukseen ja suosittelevat Sisustuskoulu Harmonian Sisustussuunnittelijan koulutusta lämpimästi kaikille sisustamisesta kiinnostuneille. Opiskelijoiden mielestä Sisustuskoulu Harmonia on Suomen paras sisustuskoulu!

hae mukaan koulutukseen!

Sisustussuunnittelijan ammattiin valmistava koulutusohjelma (11 kk). Hakuaika päättyy 10.4.2023. Muutama paikka jäljellä – vielä ehdit mukaan!

Si-28: 7.9.2022-13.8.2023
Si-29: 20.5.2023-14.4.2024

Millaista on opiskella Sisustuskoulu Harmoniassa?

Helsingin Sanomat (HS 20.11.16) kävi tutustumassa opiskeluun Sisustuskoulu Harmoniassa ja vieraili kahden opiskelijan kodissa – lue millaista on opiskella Sisustuskoulu Harmoniassa ja näe miltä sisustussuunnittelua opiskelleiden kodit näyttävät.

Instagram Sisustuskoulu Harmonia

Instagramissa jaamme opiskelijoiden kuvia ja julkaisuja lähipäivistä, vierailukohteista ja opiskelun kohokohdista.

Facebook Sisustussuunnittelu Harmonia Design Oy

Facebookissa jaamme julkaisuja trendeistä sekä sisustusalan tapahtumista.

Suunnittelutoimisto Harmonia Design Oy

Harmonia Designin sivuilta löydät vinkkejä kodin sisustamiseen.