Usein kysyttyä

Kyllä, Sisustuskoulu Harmoniasta valmistut sisustussuunnitelijaksi 11 kuukaudessa. Tehokas ja yksilöllinen opiskelu pienryhmässä  Yksilöllinen ja tehokas pienryhmäkoulutus sisältää runsaasti sisustussuunnittelun konkreettista käytännönharjoittelua, yksityisopetusta sekä henkilökohtaista ohjausta. Monipuolinen koulutus antaa valmistuneille ammatillisen osaamisien sisustussuunnittelijana työskentelyyn sekä kaikki suunnittelutyössä tarvittavat käytännöntaidot.

Ei johda – Suomessa ei ole sisustussuunnittelijan tutkintoa. Suomessa virallisten tutkintojen tulee olla Opetushallituksen hyväksymiä – Sisustussuunnittelijan opinnot eivät kuulu Suomessa tutkintojen piiriin.

Kyllä, sisustussuunnittelijan nimikettä käyttävät yleisesti kaikki sisustussuunnittelijana työskentelevät. Suomessa vain SI-lyhenteen käyttö on luvanvaraista. Nimikkeen myöntää SI ry eli Suomen Sisustussuunnittelijoiden liitto, joka on sisustussuunnittelijoiden ammattilaisjärjestö Suomessa.

Sisustussuunnittelijan koulutusohjelmassa pääpaino on tilojen suunnittelussa, sisustussuunnitelman laatimisessa ja esittämisessä, sisustuksen yksityiskohtien suunnittelussa – valaistuksen suunnittelussa, väri- ja pintamateriaalien valinnassa ja tuntemuksessa sekä huonekalujen määrittämisessä sekä valmistajien ja ostopaikkojen tuntemuksessa.

 Sisustuskoulu Harmonian koulutussisältö on koulutustarjonnan laajin: 260 tuntia. Monipuolinen koulutusohjelma sisältää 60 opinto-osaa, joiden aikana käydään läpi kaikki sisustussuunnittelun eri osa-alueet intensiivisinä kokonaisuuksina.

Pienryhmässä opiskelu on aina yksilöllistä. Harmonia Sisustuskoulussa sisustussuunnittelijan koulutuksen punaisena lankana toimii henkilökohtaista oppimista ja itsenäistä työskentelyä tukeva yksityisopetus.

Taideteollisuusalan ammattitutkinto (sisustusala, tutkintonimike artesaani) on sisustustusrakentamisen tutkinto. Aiemmasta nimikkeestä sisustaja on luovuttu, koska artesaani nimike kuvaa paremmin sisustusrakentamiseen keskittyviä opintoja. Osa tutkinnonjärjestäjistä käyttää artesaani-nimikkeen rinnalla nimikettä sisustusrakentaja, joka kertoo parhaiten tutkinnon luonteesta: Tutkinnossa suoritetaan rakennus-, asennus-, maalaus- ja huonekalujen kunnostus- tai verhoilutöitä, joita arvioidaan työsuorituksina.

”Taideteollisuus alan ammattitutkinnossa (sisustusala, artesaani) opintoihin kuuluvat sisärakennustyöt ja remontointi, kalusteiden kokoaminen ja asennus, sisustusverhoilutyöt, maalaus- ja päällystystyöt sekä listoitus ja viimeistelytyöt, joissa opitaan erilaisten käsityöammattien perustaitoja ja tietoja. Sisustusrakentajan työtehtävät ovat fyysistäkin voimaa vaativia, mutta työskentelyssä oppii käyttämään ajanmukaisia apuvälineitä ja hyödyntämään niitä”.  – Lähde: Koulutuskeskus Salpaus

Tutkinnon perusteet ovat opetushallituksen määrittelemiä. Tutkinnon voi suorittaa monissa eri ammattioppilaitoksissa ympäri Suomen  –  https://www.ammattikoulut.fi/koulutushaku/

Sisustuskoulu Harmonian pienryhmäkeskeinen sisustussuunnittelijan koulutus on avoin kaikille – aiempia opintoja tai kokemusta sisustusalalta ei vaadita. Harmonia Sisustuskoulussa voit opiskella myös oman työsi ohella.   Sisustussuunnittelijan koulutuksen koulutussisältö ja aikataulu on suunniteltu niin, että koulutukseen voivat osallistua ympäri Suomen. Pienryhmässä järjestetty yksilöllinen ja tehokas Sisustussuunnittelijan koulutus soveltuu niin jo alaa tunteville kuin vasta-alkajillekin – tärkeintä on oma innostus sisustamiseen sekä rohkeus uskaltaa lähteä toteuttamaan omia unelmia! 

Opiskelu Harmonia Sisustuskoulussa ei vaikuta peruspäivärahaan eikä ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.  Sisustuskoulu Harmoniassa myös maksuvaihtoehdot ovat  joustavia, voit maksaa koulutuksen 1-4 osassa tai kk-erissä.

Sisustuskoulu Harmonian yksilöllinen sisustussuunnittelijan koulutus sopii kaikille sisustamisesta kiinnostuneille. Aiempia opintoja tai kokemusta ei vaadita, sillä pienryhmässä jokaisen tarpeet pystytään ottamaan huomioon yksilöllisesti.

Pienessä ryhmässä opettajalla riittää aikaa ja huomiota jokaiselle ja kaikki opiskelijat saavat yksilöllistä ohjausta ja henkilökohtaista opetusta.  Tärkeintä on innostus sisustamiseen sekä rohkeus lähteä toteuttamaan omia unelmia!

 

Sisustuskoulu Harmonia on ainoa sisustuskoulu Suomessa, jossa sisustussuunnittelijaksi opiskelu tapahtuu pienryhmässä. Pienryhmäkoulutukseen otetaan vain 14 henkilöä, jotta sisustussuunnittelun koulutus on mahdollisimman on yksilöllistä ja tehokasta.

 Lähipäiviä on keskimäärin 3 päivää kuukaudessa ja lisäksi joitakin etäpäiviä. Lähipäivät järjestetään peräkkäisinä perjantai-, lauantai- ja sunnuntaipäivinä. Kaikki opiskelu tapahtuu päivällä, päivän kesto on yleensä klo 10-17. (Huom. raskasta iltaopiskelua ei ole lainkaan). 

Sisustuskoulu Harmoniassa voit opiskella sisustussuunnittelijaksi oman työsi ohessa.

Sisustuskoulu Harmonissa sinulla on aina mahdollisuus korvata lähipäivät, joista olet ollut poissa. Jos et pääse osallistumaan oman pienryhmäsi opetukseen kaikkina lähipäivänä, voit korvata menetetyn päivän rinnakkaisen ryhmän mukana tai osallistua menettämääsi lähipäivään seuraavan pienryhmän mukana. Näin pystyt osallistumaan  sisustussuunnittelijan koulutuksen jokaiseen lähipäivään.

Sisustuskoulu Harmoniassa opiskelijalla on mahdollisuus keskeyttää tai siirtää opintoja, jos elämäntilanne sitä vaatii. Jos joudut keskeyttämään opintosi, sinun tulee ottaa yhteyttä Sisustuskoulun pääopettajaan, jonka kanssa voit keskustella opiskelun keskeyttämisestä, opiskelun siirrosta tai opintojesi mahdollisesta jatkamisesta myöhemmin toisen vuosikurssin mukana. Opiskelun voit lopettaa kirjallisella ilmoituksella – opiskelusi päättyy, kun ilmoitus sisustussuunnittelijan koulutuksen keskeyttämisestä on jätetty.

Yksilöllisen ja käytännönläheisen koulutuksen ansiosta sinulla on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä sisustusalalle. Sisustuskoulu Harmonian yksilölliseen opetukseen ja runsaaseen käytännönharjoittelun painottuva sisustussuunnittelijan koulutus antaa sinulle kaikki tarvittavat taidot ja ammatilliset valmiudet toimia sisustussuunnittelijana tai työllistyä sisustusalalle. 

Monet Sisustuskoulu Harmoniasta valmistuneet ovat jo löytäneet oman paikkansa sisustusalalla.   Sisustussuunnittelijaksi valmistuneista opiskelijoista moni on työskennellyt jo pitkää sisustusalalla – he toimivat mm. sisustussuunnittelijoina, sisustusassistentteina, stailaajina, keittiösuunnittelijoina, sisustusmyyjinä ja sisustusneuvojina monissa erilaissa sisustusalan yrityksissä ympäri Suomen.

Sisustuskoulu Harmonia tarjoaa muusta koulutustarjonnasta erottuvan, yksilöllisemmän ja tehokkaamman tavan opiskella sisustussuunnittelua. Sisustuskoulu Harmoniassa sisustussuunnittelijan koulutus  järjestään pienryhmässä, jossa opiskelu painottuu jokaisen opiskelijanhenkilökohtaisten taitojen kehittämiseen. Sisustuskoulu Harmonia tunnetaan hyvästä maineesta ja monipuolisuudesta. Opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen ja suosittelevat Sisustuskoulu Harmoniaa lämpimästi kaikille sisustamisesta kiinnostuneille.