HARMONIA dESIGN SCHOOL

Sisustussuunnittelijan
Koulutus

Sisustuskoulu Harmonian laaja ja monipuolinen sisältö sekä käytännönharjoittelua painottava koulutustapa mahdollistavat opiskelun sisustussuunnittelijaksi 11 kuukaudessa.

Meiltä saat monipuolisimman perustan ammattitaidollesi

Sisustuskoulu Harmonian yksilöllinen sisustussuunnittelijan koulutus järjestetään tehokkaana pienryhmä-koulutuksena.  Ammattiin valmistavan koulutuksen perustana on monipuolinen sisältö, joka muodostuu:

  • Yksilöllisestä opetuksesta pienryhmässä
  • Käytännönharjoittelusta sisustustyöpajoissa
  • Syventävistä täsmäkoulutuksista yrityksissä
  • 12 sisustussuunnittelun etätehtävästä
  • Ohjatutusta asiakastyöskentelystä
  • Arvokkaasta yksityisopetuksesta
  • Ammattimaisen portfolion laatimisesta

Harmonia WORKSHOP -sisustustyöpajat

 Sisustuskoulu Harmoniassa tehdään monipuolisesti erilaisia käytännön harjoituksia Harmonia Workshop-sisustustyöpajoissa, jotka järjestetään sisustussuunnittelutoimiston tiloissa. Meillä sisustussuunnittelijan koulutus painottuu monipuoliseen sisustussuunnittelun harjoitteluun.

Harmonia Workshop-sisustustyöpajoissa luonnostemme, piirrämme ja teemme erilaisia sisustus- ja suunnitteluharjoituksia sekä harjoittelemme erilaisia esitystekniikoita. Opit valitsemaan toisiinsa sopivia materiaalikokonaisuuksia ja tekemään toimivia väri- ja materiaaliyhdistelmiä. Pääset myös harjoittelemaan erilaisten sisustusratkaisujen löytämistä ja sisustussuunnitelmien ammattimaista esittämistä.

Käytännönharjoitukset kehittävät luovaa ajattelua, värisilmää, 3-ulotteista hahmottamiskykyä, visuaalisuutta sekä harjaannuttavat oman luovuuden ja voimavarojen käyttöönottamista. Harmonia Workshop-sisustustyöpajoissa sisustussuunnittelijaksi opiskelevat saavat konkreettista käytännönharjoitusta erilaisten pintamateriaalin ja värien yhdistämisessä sekä tekevät monipuolisesty harjoituksia eri tilojen tila- ja sisustussuunnittelussa.

Syventävät täsmäkoulutukset sisustussuunnittelijan koulutuksen tukena

Sisustussuunnittelijan koulutus ohjelmassa eri aihealueiden syventävästä koulutuksesta vastaavat 20 eri sisustusalan yrityksissä työskentelevää ammattilaista, jotka toimivat omien alojensa erikoisasiantuntijoita –  pienessä ryhmässä myös kaikki kouluttajat tulevat tutuiksi nopeasti.

Kaikki täsmäkoulutukset järjestetään pääkaupunkiseudun johtavissa sisustusalan yrityksissä ja ne järjestetään yrityksen showroomilla tai yksityisissä tiloissa, jotka eivät ole avoinna kuluttajille. Kaikki vierailukohteet ovat pääkaupunkiseudulla ja kohteisiin menemme yhdessä.

Täsmäkoulutukset on räätälöity täydentämään Sisustuskoulu Harmonian sisustussuunnittelijan koulutussisältöä. Ne syventävät alalle valmistuvien tietoja ja laajentavat sisustusalan eri osa-alueiden tuntemusta sekä tarjoavat mahdollisuuden tutustua lähemmin sisustusalan uutuuksiin ja trendeihin. 

Etätehtävät - 12 laajaa harjoitustehtävää

Sisustussuunnittelijan koulutus sisältää koulutuksen aikana tehtäviä laajoja harjoitustehtäviä yhteensä 12 kpl – jokainen harjoitus sisältää suunnittelutehtävän yhdeltä sisustussuunnittelun osa-alueelta. Monipuolisten harjoitustehtävien avulla sisustussuunnittelijaksi opiskelevat voivat kehittää sisustussuunnittelutyössä vaadittavia taitoja itsenäisesti.

Harjoitustehtävät annetaan vaiheittain ja harjoituksia tehdään sitä mukaan, kun koulutus etenee. Harjoitukset kattavat kodin kaikkien tilojen sisustussuunnittelun ja tilapiirustukset, materiaalipaletit sekä sisustussuunnitelman dokumentoinnin.

Sisustuskoulu Harmoniassa jokainen opiskelija saa harjoitustehtävien tekemisessä henkilökohtaista ohjausta ja palautetta koko koulutuksen ajan.

Itsenäisen sisustussuunnittelun harjoittelun tarkoituksena on hyödyntää Sisustuskoulu Harmoniassa saatuja taitoja ja löytää uusia toteutustapoja henkilökohtaiseen työskentelyyn sisustussuunnittelijana. 

Ohjattua asiakastyöskentelyä

Sisustuskoulu Harmoniassa sisustussuunnittelijaksi opiskelevat laativat opiskelunsa osana projektityön, joka on sisustussuunnittelutyö asiakaskohteeseen. Projektityön kohteen ja laajuuden jokainen voi valita vapaasti: projektikohde voi olla sisustussuunnitelma yksityisasuntoon tai julkitilaan – tai vaihtoehtoisesti sisustussuunnitelma omaan kotiin.

 Projektikohdetta työstetään koko koulutuksen ajan, pääopettajan henkilökohtaisessa valvonnassa ja ohjauksessa. Projektityöstä laaditaan työnäytekansio eli portfolio, jolla esitetään koulutuksen aikana hankittu ammattiosaaminen ja taidot sisustussuunnittelijana. Portfolio toimii myös näyttönä ammattitaidosta hakeuduttaessa töihin sisustusalalle.

 

Yksityisopetus - tärkeä osa pienryhmäopiskelua

Meillä jokainen sisustussuunnittelijaksi opiskeleva saa yksityisopetusta. Kahdenkeskisissä tapaamisissa pääopettajan kanssa keskitytään opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisin.

 Yksityisopetus tukee jokaisen henkilökohtaista oppimista ja työskentelyä ja toimii koko sisustussuunnittelijan koulutuksen punaisena lankana koko opiskelun ajan – saat yksilöllistä ohjausta sisustussuunnitelman laatimisen kaikkiin vaiheisiin sekä oman työnäytekansiosi (portfolion) suunnitteluun. Henkilökohtainen ohjaus syventää sisustussuunnittelijaksi opiskelevan omaa osaamista ja tukee itsenäistä työskentelyä.

Portfolio - henkilökohtainen työnäytekansio

Sisustussuunnittelijan koulutuksen päätteeksi opiskelijat kokoavat henkilökohtaisen työnäytekansion eli portfolion, jossa koulutuksen aikana tehdyt sisustussuunnitelmat ja projektityö esitetään. Portfoliolla opiskelijat todistetaan oman osaamisensa tason ja ammattitaitonsa sisustussuunnittelijana – portfolio toimii referenssinä asiakkaille.

Sisustussuunnittelijan työnäytekansio sisältää koulutuksen aikana laaditut sisustussuunnitelmat sekä henkilökohtaisen projektityön, joka on yksityiskohtainen sisustussuunnitelma asiakaskohteeseen. Sisustuskoulu Harmoniassa jokainen saa yksityisopetusta myös oman portfolionsa laatimisessa – henkilökohtainen ohjaus auttaa jokaista esittelykelpoisen ja ammattimaisen portfolion toteuttamisessa.

SISUSTUSSUUNNITTELIJAN KOULUTUSOHJELMA

SISUSTUSSUUNNITTELUN OPINNOT

Asiakaslähtöinen suunnittelu ja asiakaskohtaaminen
Tilasuunnittelu
Kodin sisustussuunnittelu
Kalustesuunnittelu ja kalustesijoittelu
Kiinto- ja irtokalusteet
+ Sisustussuunnittelun Workshopit – Käytännönharjoittelua
Keittiösuunnittelu 1 & 2
Kylpyhuonesuunnittelu 1 & 2
Täsmäkoulutukset sisustusalan eri yrityksissä
Tila- ja sisustussuunnittelun harjoitukset
+ Keittiö- ja kph- Workshopit – Käytännönharjoittelua 

MATERIAALITUNTEMUS

Materiaalihuone 1 & 2: Lattiat & lattianpäällysteet
Materiaalihuone 3 & 4: Sisustustekstiilit & verhoilukankaat
Materiaalihuone 5 & 6: Laatat & märkätilojen pinnoitteet
Materiaalihuone 7 & 8: Matot & tapetit
Materiaalihuone 9 & 10: Maalit & sisätilojen pinnoitteet
+ Pintamateriaalien Workshopit – Käytännönharjoittelua

 

YKSITYISOPETUS

Henkilökohtaiset konsultaatiot
Yksilöllistä ohjausta projektityön tekemisessä
Yksityisopetusta sisustussuunnitelman laatimisessa
Yksityisopetusta henkilökohtaisen työnäytekansion laatimisessa

VISUAALISET OPINNOT

Piirustuskoulu 1: Luonnospiirustukset
Piirustuskoulu 2: Tekninen piirtäminen
Piirustuskoulu 3: SketchUp-ohjelmalla piirtäminen
Piirustuskoulu 4: Sisustussuunnitelman laatiminen
+ Piirtämisen Workshopit – käytännönharjoittelua
Esitystekniikka 1. Sisustussuunnitelman esittäminen
Esitystekniikka 2. Työnäytekansion eli portfolion laatiminen
Esitystekniikka 3. Sisustussuunnitelman esittämisen Workshop
+ Esitystekniikan Workshopit – käytännönharjoittelua

VÄRISUUNNITTELU

Värihuone 1: Värit sisustamisessa & värien valinta
Värihuone 2: Värioppi & värien vaikutus
Värihuone 3: Erikoispinnat & väriharjoituksia
Värihuone 4: Väri- ja materiaalipalettien laatiminen
+ Värisuunnittelun Workshopit – Käytännönharjoittelua

VALAISTUSSUUNNITTELU

Valohuone 1: Valaistuksen perusteet, valaistusuunnittelun ABC
Valohuone 2: Valaisimet, valaistussuunnitelman laatiminen 
Valohuone 3: Valaistuksen Workshop – Käytännönharjoittelua

SISUSTAMISEN HISTORIA & KULTTUURI

Tyylikoulu: Sisustustyylit
Trendit sisustamisessa
Yritysvierailut alan johtaviin yrityksiin
+ Sisustustyylien Workshop – Käytännönharjoittelua
Sisustuksen historia & antiikki
Muotoilu- ja Design-päivä

SISUSTUSSUUNNITTELU AMMATTINA

Sisustussuunnittelu ammattina
Tutustuminen sisustussuunnittelijan työhön
Työskentely sisustusprojektissa
Hinnoittelu ja tarjouksen laatiminen
Projektinhallinta ja yrittäjyys
Määräykset ja velvoitteet sisustussuunnittelussa
Myyntistailaus
Julkitilasuunnittelu

Brändäyksen salat

Mitä Brändäys on? Tutustumme brändin rakentamisen keinoihin askel askeleelta. Saat ammattilaiselta parhaat vinkit oman brändin luomiseen sekä onnistuneen visuaalisen ilmeen rakentamiseen. Päivän aiheita ovat Mitä on Brändäys, Brändin luominen, Visio ja Arvot, Erityisyys, Tarina, Brändin määrittely, Visuaalinen ilme, Mitä tarvitset, Työkalut & Vinkit. Mukaansa tempaava kouluttaja innostaa ja kannustaa oman brändin rakentamiseen – lähde nyt rohkeasti mukaan!

Somen ABC

Sisustusalan some-vaikuttaja kertoo mitä some ammattina on ja antaa ammattilaisen vinkkejä aloittelijoille. Koulutuksessa perehdytään tärkeimpiin some- kanaviin ja niiden hyödyntämiseen sisustussuunnittelussa. Opit, miten tehdään hyvä some-julkaisu, miten sisällön tuottaminen kannattaa aloittaa. Luvassa on paljon hyödyllisiä vinkkejä ja kehitysideoita tunnetulta sisustusalan some-vaikuttajalta. 

Sisustuskuvaus

Saat opastusta ja vinkkejä ammattimaisten sisustuskuvien ottamisessa sekä tutustut helppokäyttöisen kuvankäsittelyohjelman käyttämiseen suunnittelun apuvälineenä.

Opit ottamaan hyviä somekuvia itse kännykkäkameralla ja kuulet ammattilaisen parhaat vinkit sisustuksen kuvaamiseen ja kuvan käsittelyyn.  

Mitä sisustussunnittelijan koulutus maksaa?

Sisustuskoulu Harmoniassa maksuvaihtoehdot ovat joustavia: voit valita sinulle parhaiten sopivan maksutavan ja maksaa koulutuksesi kertamaksulla, 1-4 erässä tai kuukausimaksuina.

Aloituspaikat sisustussuunnittelijan koulutukseen varataan henkilökohtaisella varausmaksulla (250 €), joka maksetaan kun opiskelija saa koulutuspaikan pienryhmässä. Kun henkilökohtainen varausmaksu (250 €) on maksettu, koulutuksen voi maksaa:

Kertamaksuna maksettuna sisustussuunnittelijan koulutuksen kokonaishinta on 3400 euroa. Jos koulutus maksetaan useammassa erässä, jokaiseen erään lisätään noin 10 euron käsittelymaksu.