Sisustussuunnittelija koulutus

SISUSTUSALAN KOULUTUSTA
20 VUODEN KOKEMUKSELLA

Sisustuskoulu Harmonia on vakiinnuttanut paikkansa ammattiin tähtäävän ja käytännönläheisen sisustussuunnittelu koulutuksen järjestäjänä. 

Sisustuskoulu Harmoniasta saat kaikki suunnittelutyössä tarvittavat käytännöntaidot sekä ammatillisen tietämyksen ja osaamisen sisustussuunnittelijan työhön.

 Sisustuskoulu Harmonian tarjoama pienryhmäkoulutus on tehokkain ammattiin valmistava koulutusmuoto, joka mahdollistaa valmistumisen sisustussuunnittelijaksi jopa 11 kuukaudessa.

Sisustuskoulu Harmoniasta valmistuneet sisustussuunnittelijat ovat erittäin tyytyväisiä koulutukseen ja suosittelevat Sisustuskoulu Harmoniaa lämpimästi kaikille sisustamisesta kiinnostuneille.

Pienryhmäopiskelu tarjoaa sisustussuunnittelijaksi opiskeleville parhaat edellytykset työllistyä sisustusalalle – Sisustuskoulu Harmoniasta valmistuneiden työllistymisaste on alalle siirtyvien korkein.

Sisustuskoulu Harmonia

Pääopettaja

Sisustusarkkitehti, BA SI
Sonja Hukkanen

sonja hukkanen

Sisustuskoulu Harmonian perustaja, Sonja Hukkanen (s. 1970), on korkeasti koulutettu sisustusarkkitehti, jolla on takanaan 20 vuoden kokemus tilojen suunnittelusta.

Sonja Hukkanen on valmistunut sisustusarkkitehdiksi vuonna 2003 ja toiminut suunnittelutoimistonsa johtavana suunnittelijana siitä lähtien.

Työuransa aikana Sonja Hukkanen on ollut mukana lukuisissa erilaisissa asunto- ja tilasuunnittelun projekteissa vuodesta 2004 lähtien sekä vastannut sadoista yksityiskotien tila- ja sisustussuunnitteluprojekteista.

Tällä hetkellä Sonja Hukkanen työskentelee päätoimisesti sisustusarkkitehtinä sekä toimii pienryhmän opettajana Sisustuskoulu Harmoniassa.

Sonja Hukkasella on jo 20 vuoden kokemus sisustusalan  suosituimpana kouluttajana – hänen tunnusmerkkejään ovat positiivinen ja innostava asenne, joka tempaa mukaansa.

Pitkän työuran myötä myös yhteistyökumppanien verkostosta on kehittynyt erittäin laaja. Yhteistyökumppaneiksi ovat valikoituneet sisustusalan parhaat toimijat.

Sisustuskoulu Harmonian koulutus järjestetään läheisessä yhteistyössä Harmonian kumppaniverkostoon kuuluvien, luotettavien ja osaavien sisustusalan ammattilaisten, maahantuojien ja yritysten kanssa.

Tule opiskelemaan
sisustussuunnittelijaksi

Meillä saat yksityis-opetusta

Olemme ainoa sisustuskoulu Suomessa, jossa sisustussuunnittelijan koulutus järjestetään pienryhmässä.  Pienryhmä-koulutukseen otetaan vain 14 opiskelijaa.

Sisustuskoulu Harmoniassa kaikki sisustussuunnittelijaksi opiskelevat saavat yksityisopetusta. Pieni ryhmäkoko mahdollistaa myös henkilökohtaisen opetuksen ja pienessä ryhmässä opettaja pystyy ohjaamaan jokaista opiskelijaa yksilöllisesti. 

Sisustuskoulu Harmoniassa sisustussuunnittelun opiskelu tapahtuu korkeasti koulutetun sisustusarkkitehdin johdolla, joka tuntee jokaisen opiskelijan henkilökohtaisesti. Opiskelijat kuvailevat omaa opettajaansa, Sonja Hukkasta, lämminhenkiseksi ja kannustavaksi opettajaksi, jonka henkilökohtainen ohjaus on tukena koko koulutuksen ajan.

koulutus tapahtuu suunnittelu-toimistolla

Sisustussuunnittelua ei voi oppia ainoastaan kuuntelemalla, sillä sisustussuunnittelijan ammattitaitoon vaaditaan myös runsaasti monipuolista ja konkreettista käytännön harjoittelua.

Sisustuskoulu Harmonian pääkoulutuspaikkana toimivat  suunnittelutoimisto Harmonia Design Oy:n viihtyisät toimitilat (90 m2), jotka tarjoavat aidon ja inspiroivan koulutusympäristön.

Ammattimaisissa tiloissa sisustussuunnittelijaksi opiskelevat voivat harjoitella myös kaikkia sisustussuunnittelijan työn vaatimia käytännöntaitoja perusteellisesti ja monipuolisesti –  kun työhön harjoittelu tapahtuu itse tekemällä ja kokemalla, oppiminen on konkreettista ja tehokasta.

kaikki
materiaalit heti käden ulottuvillasi

Tehokas käytännönharjoittelu vaatii ammattimaiseen suunnittelutyöhän soveltuvan työskentelytilan sekä mahdollisimman monipuolisen materiaalivalikoiman.

Sisustuskoulu Harmoniassa on koko sisustussuunnittelutoimiston materiaalistudio (20m2) ja sen kattavaa valikoima vapaasti opiskelijoiden käytettävissä koko opiskelun ajan.

Ammattilaistasoinen valikoima erilaisia pintamateriaaleja sekä luovaan ja visuaaliseen työskentelyyn suunniteltu työtila luovat ihanteelliset puitteet sisustussuunnittelijaksi opiskelulle.

Suunnittelutoimiston materiaalit sekä suunnittelutoimiston tilat ovat kokonaan opiskelijoiden käytössä kaikkina lähipäivinä.

Erotut monipuolisella osaamisellasi ja käytännöntaidoillasi

Sisustussuunnittelijan koulutuksen käytännönläheisen ja henkilökohtaisen opetuksen ansiosta Sisustuskoulu Harmoniassa opiskelleilla on koulutuksensa pohjana aito osaaminen.

Pienryhmässä saat omakohtaista käytännönkokemusta kaikilta sisustussuunnittelijan työssä vaadittavissa taidoissa   ja saat harjoitusta myös visuaalisia taitoja vaativilta alueilta tila- ja sisustussuunnittelussa, teknisessä piirustuksessa sekä ammattimaisessa sisustussuunnitelmien esitystekniikassa. 

Pienryhmä-opiskelu mahdollistaa konkreettisen ja monipuolisen käytännönharjoittelun sisustussuunnittelijan työssä tarvittavassa materiaalituntemuksessa, värien havainnoimisessa sekä erilaisten pintamateriaalin yhdistämisessä.