~ Koulutussisältö ~

monipuolista opetusta ja paljon käytännönharjoittelua

Sisustussuunnittelua ei voi oppia ainoastaan kuuntelemalla, vaan todelliseen ammattitaitoon vaaditaan paljon monipuolista ja konkreettista käytännön harjoittelua – Harmonia Sisustuskoulun laaja ja monipuolinen sisältö sekä käytännönharjoittelua painottava koulutustapa mahdollistavat opiskelun sisustussuunnittelijaksi 11 kuukaudessa.

Sisustuskoulu Harmonian koulutussisältö on koulutustarjonnan laajin (260 h) ja monipuolisin: koulutus sisältää 60 aihepiiriä, joiden aikana käydään läpi kaikki sisustussuunnittelun eri osa-alueet intensiivisinä kokonaisuuksina.

Sisustussuunnitteluopinnot

Visuaaliset opinnot

Materiaali tuntemus

Värisuunnittelu

Valaistussuunnittelu

Sisustamisen historia & kulttuuri

Sisustussunnittelu ammattina

Yksityisopetus

Yksityisopetus järjestään henkilökohtaisina konsultaatioina (3 h), jotka ovat kahdenkeskisiä tapaamisia sisustusarkkitehdin kanssa. Lisäksi jokainen opiskelija saa yksityisopetusta sisustussuunnitelman laatimisessa sekä henkilökohtaisen työnäytekansion (portfolion) suunnittelussa.

harmonia workshop - sisustustyöpajat

Kaikkiin koulutuksen aihealueisiin kuuluu luovia työpajoja, joissa tehdään monipuolisia käytännön harjoituksia, jotka kehittävät luovaa ajattelua, värisilmää, 3-ulotteista hahmottamiskykyä, visuaalisuutta sekä harjaannuttavat oman luovuuden ja voimavarojen käyttöönottamista.

Harmonia Workshop-sisustustyöpajoissa opiskelijat saavat konkreettista käytännönharjoitusta erilaisten pintamateriaalin ja värien yhdistämisessä sekä tekevät monipuolisesty harjoituksia eri tilojen tila- ja sisustussuunnittelussa.

Työpajoissa luonnostemme, piirrämme ja teemme erilaisia sisustus- ja suunnitteluharjoituksia sekä harjoittelemme erilaisia esitystekniikoita. Opit valitsemaan toisiinsa sopivia materiaalikokonaisuuksia ja tekemään toimivia väri- ja materiaaliyhdistelmiä. Pääset myös harjoittelemaan erilaisten sisustusratkaisujen löytämistä ja sisustussuunnitelmien ammattimaista esittämistä.

 

 Syventävät täsmäkoulutukset opintojen tukena

Täsmäkoulutuksista vastaavat Harmonian ammattilaisverkoston 20 eri sisustusalan yrityksissä työskentelevää  ammattilaista, jotka toimivat omien alojensa erikoisasiantuntijoita. Pienessä ryhmässä myös kaikki kouluttajat tulevat tutuiksi nopeasti. 

Täsmäkoulutukset järjestetään pääkaupunkiseudun johtavissa sisustusalan yrityksissä ja ne järjestetään yrityksen showroomilla tai yksityisissä tiloissa, jotka eivät ole avoinna kuluttajille. Kaikki vierailukohteet ovat pääkaupunkiseudulla ja kohteisiin menemme yhdessä.

Täsmäkoulutukset on räätälöity täydentämään Sisustuskoulu Harmonian koulutussisältöä. Ne syventävät oppilaiden tietoja ja laajentavat sisustusalan eri osa-alueiden tuntemusta ja tarjoavat  mahdollisuuden tutustua lähemmin sisustusalan uutuuksiin ja trendeihin.

 

Etätehtävät - 12 laajaa harjoitustehtävää

Koulutuksen aikana tehtäviä laajoja harjoitustehtäviä on yhteensä 12 kpl: Jokainen harjoitus sisältää suunnittelutehtävän yhdeltä sisustussuunnittelun osa-alueilta.
Monipuolisilla sisustussuunnitteluharjoituksilla opiskelijat harjoittelevat sisustussuunnittelutyössä vaadittavia taitoja itsenäisesti. Harjoitustehtävät annetaan vaiheittain ja harjoituksia tehdään sitä mukaan, kun koulutus etenee. Harjoitukset kattavat kodin kaikkien tilojen sisustussuunnittelun ja tilapiirustukset, materiaalipaletit sekä sisustussuunnitelman dokumentoinnin.
Itsenäisen harjoittelun tarkoituksena on hyödyntää Sisustuskoulu Harmoniassa saatuja taitoja ja löytää uusia toteutustapoja henkilökohtaiseen työskentelyyn. Harmonia Sisutuskoulussa jokainen opiskelija saa harjoitustehtävien tekemisessä henkilökohtaista ohjausta ja palautetta koko koulutuksen ajan.


 

Projektityö - ohjattua asiakastyöskentelyä

Sisustuskoulu Harmoniassa opiskelijat laativat opiskelunsa osana projektityön, joka on sisustussuunnittelutyö asiakaskohteeseen. Projektityön kohteen ja laajuuden opiskelijat voivat valita vapaasti: projektikohde voi olla sisustussuunnitelma yksityisasuntoon tai julkitilaan – tai vaihtoehtoisesti sisustussuunnitelma omaan kotiin. Projektikohdetta työstetään koko koulutuksen ajan, pääopettajan henkilökohtaisessa valvonnassa ja ohjauksessa. Harmonia Sisustuskoulussa jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saada yksityisopetusta sisustussuunnitelman laatimisessa. Yksityisopetus järjestään henkilökohtaisina konsultaatioina (3 h), jotka ovat kahdenkeskisiä tapaamisia sisustusarkkitehdin kanssa.

 

Portfolio - henkilökohtainen työnäytekansio

Sisustuskoulu Harmoniassa opiskelijat laativat opiskelunsa osana opinnäytetyön, joka on yleensä sisustussuunnittelutyö asiakaskohteeseen. Projektityön kohteen ja laajuuden opiskelijat voivat valita vapaasti: projektikohde voi olla sisustussuunnitelma yksityisasuntoon tai julkitilaan – tai vaihtoehtoisesti sisustussuunnitelma omaan kotiin. Projektikohdetta työstetään koko koulutuksen ajan, pääopettajan henkilökohtaisessa valvonnassa ja ohjauksessa. 

Koulutuksen päätteeksi opiskelijat kokoavat henkilökohtaisen työnäytekansion eli portfolion, jossa koulutuksen aikana tehdyt sisustussuunnitelmat ja projektityö esitetään. Portfoliolla opiskelijat todistetaan oman osaamisensa tason ja ammattitaitonsa sisustussuunnittelijana – portfolio toimii referenssinä asiakkaille.
Työnäytekansio sisältää koulutuksen aikana laaditut sisustussuunnitelmat sekä henkilökohtaisen projektityön, joka on yksityiskohtainen sisustussuunnitelma asiakaskohteeseen. Sisustuskoulu Harmoniassa jokainen opiskelija saa yksityisopetusta portfolion laatimisessa – henkilökohtainen ohjaus auttaa jokaista opiskelijaa esittelykelpoisen ja ammattimaisesti portfolion toteuttamisessa.

 

Lisätietoja sisustussuunnittelijan koulutuksesta saat Harmonia Sisustuskoulun pääopettajalta, sisustusarkkitehti Sonja Hukkaselta, joka kertoo sinulle mielellään lisää koulutuksesta ja osaa vastata kaikkiin kysymyksiisi.