sisustussuunnittelijan koulutus

10 syytä valita sisustuskoulu harmonia

Yksilöllinen koulutusmuoto – paras tapa oppia.

Sisustuskoulu Harmonia tarjoaa muusta koulutustarjonnasta erottuvan, yksilöllisemmän ja tehokkaamman tavan opiskella sisustussuunnittelua.

Sisustuskoulu Harmonian järjestämä pienryhmäkoulutus on tehokkain ammattiin valmistava koulutusmuoto – se mahdollistaa opiskelun sisustussuunnittelijaksi 11 kuukaudessa.

HARMONIA Designin kehittämä pienryhmäkoulutus on yksilöllisin ja käytännönläheisin tapa opiskella sisustussuunnittelua – Sisustuskoulu Harmonia on ainoa sisustuskoulu Suomessa, jossa opiskelu järjestään pienryhmässä, jossa on vain 14 opiskelijaa.

pienryhmäopiskelu sopii kaikille.

Pienryhmässä opiskelu on tehokkaampaa ja oppiminen syvällisempää – pienessä ryhmässä opettajalla riittää aikaa ja huomiota jokaiselle ja kaikki opiskelijat saavat yksilöllistä ohjausta ja henkilökohtaista opetusta.

Sisustuskoulu Harmonian yksilöllinen sisustussuunnittelijan koulutus sopii kaikille sisustamisesta kiinnostuneille. Aiempia opintoja tai kokemusta ei vaadita, sillä pienryhmässä jokaisen tarpeet pystytään ottamaan huomioon yksilöllisesti. Tärkeintä on innostus sisustamiseen sekä rohkeus lähteä toteuttamaan omia unelmia!

Lämminhenkinen ilmapiiri – opiskelijat ympäri Suomen.

Pienryhmäkoulutuksessa opiskelijat tutustuvat nopeasti toisiinsa – tutussa ryhmässä on hyvä ja helppo olla ja ilmapiiristä syntyy lämminhenkinen. Pienessä ryhmässä myös kaikki kouluttajat tulevat nopeasti tutuiksi ja on keskustelu on helppoa.

 Sisustuskoulu Harmonian yksilölliseen sisustussuunnittelijan koulutukseen hakeudutaan ympäri Suomen. Jokaisella vuosikurssilla on opiskelijoita läheltä ja kaukaa. Vaikka opiskelijat tulevat erilaisista taustoista, ovat eri ikäisiä ja kotoisin eri puolilta Suomea, ilmapiiristä on muodostunut mukava ja rento.

laajin oppimäärä - 60 opinto-osaa.

Sisustuskoulu Harmonian sisustussuunnittelijan koulutus on koulutussisällöltään koulutustarjonnan laajin. Koulutus sisältää 60 opinto-osaa, joiden aikana käydään läpi sisustussuunnittelun kaikki aihepiirit intensiivisinä kokonaisuuksina – pieryhmäkoulutuksessa jokaisen aihepiirin taitoja pystytään harjoittelemaan tehokkaasti myös käytännössä. 

Sisustussuunnittelua ei voi oppia vain kuuntelemalla – ammattitaidon saavuttaminen vaatii paljon konkreettista käytännönharjoittelua. Tehokas käytännönharjoittelu on mahdollista ainoastaan pienryhmässä, jossa harjoittelu toteutetaan yksilöllisesti ja henkilökohtaisessa ohjauksessa. Pienessä ryhmässä myös harjoitusten läpikäynti on tehokasta ja nopeaa.

Ammattimaiset työtilat visuaaliseen työskentelyyn.

Tehokas käytännönharjoittelu vaatii ammattimaiseen suunnittelutyöhön soveltuvan työskentelytilan, Sisustuskoulu Harmonian koulutuspaikkana toimii suunnittelutoimisto Harmonia Design Oy:n viihtyisä toimitila (90 m2), joka tarjoaa aidon ja inspiroivan koulutusympäristön.

Ammattimaisissa tiloissa opiskelijat voivat harjoitella kaikkia sisustussuunnittelijan työn edellyttämiä käytännöntaitoja perusteellisesti ja monipuolisesti – oppiminen itse tekemällä ja kokemalla on konkreettista ja tehokasta. Suunnittelutoimiston tilat ovat kokonaan opiskelijoiden käytössä kaikkina lähipäivinä.

Harmonia WORKSHOP -työpajoissa opiskelijat voivat hyödyntää sisustussuunnittelutoimiston materiaalistudiota (20m2) ja sen kattavaa valikoimaa, joka on vapaasti opiskelijoiden käytettävissä koko opiskelun ajan. Kattava materiaalivalikoima, visuaaliseen työskentelyyn suunniteltu valaistus ja monipuoliset mahdollisuudet käytännönharjoittelulleluovat ihanteelliset puitteet oppimiselle.

Meillä saat henkilökohtaista opetusta.

Sisustuskoulu Harmonia on ainoa sisustusalan opiskelupaikka, jo opiskelijat saavat henkilökohtaista opetusta – henkilökohtainen opetus on mahdollista järjestää ainoastaan pienryhmässä, jossa opettaja pystyy ohjaamaan jokaista opiskelijaa yksilöllisesti. 

Opiskelu tapahtuu korkeasti koulutetun sisustusarkkitehdin johdolla, joka tuntee jokaisen opiskelijan henkilökohtaisesti.  Opiskelijat kuvailet omaa opettajaansa, Sonja Hukkasta, lämminhenkiseksi ja kannustavaksi opettajaksi, jonka henkilökohtainen ohjaus ja kannustus toimivat opiskelun tukena koko koulutuksen ajan.

Luotettava, turvallinen ja kannustava.

Oman panoksensa opetukseen antavat myös sisustusalan eri osa-alueiden asiantuntijat, jotka täydentävät  sisustussuunnittelijan koulutuksen koulutussisältöä omalla ammattitaidollaan ja erityisosaamisellaan yrityksissä järjestetyissä täsmäkoulutuksissa – pienryhmässä tutustut heihin kaikkiin henkilökohtaisesti ja saat tueksi osaavan 20 hengen ammattilaisverkoston, joka toimii yhteistyössä kanssasi myös valmistumisesi jälkeen.

Kaikki Sisustuskoulu Harmonian opettajat ovat oman alansa ammattilaisia. Harmonia Sisustuskoulussa kaikilta sisustusalan kouluttajilta edellytetään ammatillista pätevyyttä ja vähintään 10 vuoden päätoimista työkokemusta sisustusalalta. Kouluttajien kokemus ja ammattitaito takaavat opetuksen korkean tason.

sisustussuunnittelijaksi
- oman työn ohessa.

Meillä voit opiskella sisustussuunnittelijaksi oman työsi ohessa – olitpa mistä päin Suomea tahansa. Meillä sisustussuunnittelijan koulutuksen koulutussisältö ja aikataulu on suunniteltu niin, että koulutukseen voivat osallistua myös kauempana asuvat.

Pienryhmän lähiopetus järjestään viikonloppuisin intensiivisinä 2–3 päivän kokonaisuuksina noin kerran kuukaudessa. Raskasta iltaopetusta ei ole lainkaan, vaan kaikki lähipäivät ovat kokonaisia päiviä – selkeä opiskelurytmi on helppo sovittaa omaan aikatauluun.

 Sisustuskoulu Harmoniasta saat kaikki suunnittelutyössä tarvittavat käytännöntaidot sekä ammatillisen tietämyksen ja osaamisen sisustussuunnittelijan työhön.

sisustamisesta uusi ammatti.

Pienryhmässä järjestetty sisustussuunnittelijan koulutus on tehokkain ammattiin valmistava koulutusmuoto. Yksilöllisessä pienryhmäopetuksessa saat suunnittelutyössä tarvittavat käytännöntaidot sekä ammatillisen tietämyksen ja osaamisen sisustussuunnittelijan työhön. Tehokas ja yksilöllinen pienryhmäkoulutus tarjoaa parhaat mahdollisuudet työllistyä sisustusalalle.

Sisustuskoulu Harmoniasta valmistuneet ovat löytäneet oman paikkansa sisustusalalta – moni on vaihtanut kokonaan ammattia valmistumisensa jälkeen ja siirtynyt työskentelemään sisustuksen pariin. 

Sisustusalalla työskenteleviä Sisustuskoulu Harmoniasta valmistuneita opiskelijoista tapaat, kun vierailemme sisustusalan yrityksissä – monet heistä ovat työskennelleet sisustusalalla jo pitkään mm. sisustussuunnittelijoina, stailaajina, keittiösuunnittelijoina, sisustusmyyjinä, sisustusneuvojina ja monissa muissa tehtävissä sisustusalan eri yrityksissä ympäri Suomea. Sisustuskoulu Harmoniassa sisustussuunnittelijan koulutuksen saaneiden työllistymisaste on alalle siirtyvien korkein.

Olemme Suomen suosituin sisustuskoulu.

Sisustuskoulu Harmonia on vakiinnuttanut paikkansa ammattiin tähtäävän ja käytännönläheisen sisustussuunnittelun koulutuksen järjestäjänä. HARMONIA Designin kehittämän pienryhmäopiskelun suosio sisustussuunnittelun opiskelussa kasvaa vuosi vuodelta  – yksilöllistä sisustussuunnittelijan koulutusta kaipaavia on yhä enemmän ja sisustussuunnittelijan koulutuksen pienryhmäpaikat täyttyvät yhä nopeammin.

Sisustuskoulu Harmoniasta valmistuneet opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen ja suosittelevat Sisustuskoulu Harmoniaa lämpimästi kaikille sisustamisesta kiinnostuneille. Opiskelijoiden mielestä Sisustuskoulu Harmonia on Suomen paras sisustuskoulu!

hae mukaan koulutukseen!

Sisustussuunnittelijan ammattiin valmistava koulutusohjelma (11 kk).  Syksyn ryhmä on täynnä, mutta kevään pienryhmässä on vapaita paikkoja – vielä ehdit mukaan!

Si-29: 20.5.2023 - 14.4.2024:
Si-30: 6.10.2023 - 7.9.2024:
Si-31: 20.4.2024 - 16.3.2025: